Istorijat kurseva


Ideja o osnivanju edukativnog centra  i sprovođenje edukacije u oblasti laparoskopske hirurgije i minimalno invazivnih procedura je začeta  pre 10 godina. Izgradnjom  i stavljanjem u upotrebu poslovnog objekta Paroco  2006-te godine,   u okviru kojeg se nalazi centar za edukaciju, obezbeđeni su  osnovni   uslovi za sprovođenje edukativnih kurseva. Ostvarenjem  saradnje sa Centrom za kontinuiranu edukaciju pri  Medicinskom  fakultetu  u Novom Sadu i modratorom Prof. Dr Radovanom Cijanovićem, timom istaknutih instruktora u različitm oblastima hirurgije, kao i pratećim medicinskim osobljem , u potpunosti su obezbeđeni uslovi za organizovanje prvog edukativnog kursa ovog tipa 2007 godine.

Vodeći  koncept  edukativnog  kursa  je orijentisan ka  sticanju teoretskog i praktičnog znanja  operatera u laparoskopskim i minimalmno invazivnim procedurama,  u okviru osnovnog i naprednog kursa, sa obezbeđenim optimalnim  uslovima za rad na trenažerima i u operacionoj sali. Rad na trenažerima zadovoljava sofisticirane  zahteve za usavršavanje manuelnih sposobnosti hirurga , kombinovanjem rada na kreativno  osmišljenim vežbama i radom na životinjskom tkivu i organima, pažljivo prilagođenih tematici kursa. Napredni edukativni kursevi pored navedenog  podrazumevaju i rad polaznika na eksperimentalnoj životinji (svinji) u operacionoj sali, gde su ispoštovani svi zahtevi  realnog rada u operacionim salama u zdravstenim ustanovama.

Od 2009. uspostavljena je saradnja sa Društvom lekara Vojvodine srpskog lekarskog društva u Novom Sadu,  odgovornim za izdavanje setifikata za polaznike predavače i  instruktore kursa,  vrednovanih u procesu održavanja licenci zdravstenih radnika.

Od 2007. godine do danas održano  je  17 kurseva  iz oblasti abdominalne hirurgije, urologije i ginekologije. Prosečna posećenost po kursu 16  polaznika. Prosečan broj predavača/instruktora i članova pratećeg tima- 12. Kursevi imaju internanacionalne razmere. Pored polaznika iz Srbije, učesnici koji su pohađali kurs su iz Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Ukrajine, Belorusije, Libije i Rusije. Gostujući predavači su takođe internacionalnog porekla: Slovenija (Doc.  dr Nado Vodopija) , Bugarska (Prof. Dr Vladimir Dimov) i Mađarske.

 

Poštovanjem osnovnog koncepta edukativnih kurseva  kontinuirano  je unapređivana ponuda i prateće usluge kursa. Značajan izvor ideja i sugestija za poboljšanja  je dobijen anketiranjem svih polaznika kursa.
U perspektivi je organizovanje edukativni h kurseva u fleksibilnoj endoskopiji , o čemu će blagovremeno biti obavešteni svi posetioci web prezentacije firme PAROCO.


Pregled ranije održanih kursevaOdaberite godinu
2007
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015

1. Trenažni kurs iz "LAPAROSKOPSKIH PROCEDURA U HIRURGIJI" -18-20 April 2007
Predavači:
moderator-instruktor Prof. dr Radovan Cvijanović (Medicinski fakultet Novi Sad)
Ass. Mr. med. sci. dr Milan Korica (Medicinski fakultet Novi Sad)
Doc. med. sci. dr Dejan Ivanov (Medicinski fakultet Novi Sad)
Dr Milena Komarčević (KC Vojvodine, Novi Sad)
Dr Miroslav Davidov (ZC Zrenjanin – hirurgija, Zrenjanin)
Prim. mr. med. sci. dr Emil Farkaš (ZC Dr Gere Ištvan – hirurgija, Senta)
Dr med. Gordan Paroški (Paroco medical equipment, Novi Sad)
2. Trenažni kurs iz "LAPAROSKOPSKIH PROCEDURA U UROLOGIJI"- 17-19. Oktobar 2007
Predavači:
moderator-instruktor Prof. dr Radovan Cvijanović (Medicinski fakultet Novi Sad)
Ass. Mr. med. sci. dr Milan Korica (Medicinski fakultet Novi Sad)
Doc. med. sci. dr Dejan Ivanov (Medicinski fakultet Novi Sad)
Dr Milena Komarčević (KC Vojvodine, Novi Sad)
Dr Miroslav Davidov (ZC Zrenjanin – hirurgija, Zrenjanin)
Prim. mr. med. sci. dr Emil Farkaš (ZC Dr Gere Ištvan – hirurgija, Senta)
Dr med. Gordan Paroški (Paroco medical equipment, Novi Sad)
Nenad Tiodorović (Johnson&Johnson, Beograd)
3. Trenažni kurs iz "LAPAROSKOPSKIH PROCEDURA U HIRURGIJI" - 23-25. Oktobar 2007
Predavači:
moderator-instruktor Prof. dr Radovan Cvijanović (Medicinski fakultet Novi Sad)
Ass. Mr. med. sci. dr Milan Korica (Medicinski fakultet Novi Sad)
Doc. med. sci. dr Dejan Ivanov (Medicinski fakultet Novi Sad)
Prof. Dr Jasenko Đozić (Medicinski fakultet Novi Sad)
Prof. Dr Goran Marušić (Medicinski fakultet Novi Sad)
Dr Milena Komarčević (KC Vojvodine, Novi Sad)
Dr Miroslav Davidov (ZC Zrenjanin – hirurgija, Zrenjanin)
Prim. mr. med. sci. dr Emil Farkaš (ZC Dr Gere Ištvan – hirurgija, Senta)
Dr med. Gordan Paroški (Paroco medical equipment, Novi Sad)
Nenad Tiodorović (Johnson&Johnson, Beograd)
4. Trenažni kurs iz "LAPAROSKOPSKIH PROCEDURA U UROLOGIJI" - 14-16. Novembar 2007
Predavači:
moderator-instruktor Prof. dr Radovan Cvijanović (Medicinski fakultet Novi Sad)
Prof. Dr Jasenko Đozić (Medicinski fakultet Novi Sad)
Prof. Dr Goran Marušić (Medicinski fakultet Novi Sad)
Ass. Mr. med. sci. dr Milan Korica (Medicinski fakultet Novi Sad)
Doc. med. sci. dr Dejan Ivanov (Medicinski fakultet Novi Sad)
Dr Milena Komarčević (KC Vojvodine, Novi Sad)
Prim. mr. med. sci. dr Emil Farkaš (ZC Dr Gere Ištvan – hirurgija, Senta)

1. Trenažni kurs iz "LAPAROSKOPSKIH PROCEDURA - HIRURGIJA, UROLOGIJA i GINEKOLOGIJA" OSNOVNI KURS - 19-21. Mart 2008
Predavači:
moderator-instruktor Prof. dr Radovan Cvijanović (Medicinski fakultet Novi Sad)
Prof. Dr Jasenko Đozić (Medicinski fakultet Novi Sad)
Prof. Dr Goran Marušić (Medicinski fakultet Novi Sad)
Ass. Mr. med. sci. dr Milan Korica (Medicinski fakultet Novi Sad)
Doc. med. sci. dr Dejan Ivanov (Medicinski fakultet Novi Sad)
Dr Miroslav Davidov (ZC Zrenjanin – hirurgija, Zrenjanin)
Dr Milena Komarčević (KC Vojvodine, Novi Sad)
Prim. mr. med. sci. dr Emil Farkaš (ZC Dr Gere Ištvan – hirurgija, Senta)
Dr med. Gordan Paroški (Paroco medical equipment, Novi Sad)
2. Trenažni kurs iz "LAPAROSKOPSKIH PROCEDURA U HIRURGIJI" - VIŠI KURS - 16-18. April 2008
Predavači:
moderator-instruktor Prof. dr Radovan Cvijanović (Medicinski fakultet Novi Sad)
Ass. Mr. med. sci. dr Milan Korica (Medicinski fakultet Novi Sad)
Doc. med. sci. dr Dejan Ivanov (Medicinski fakultet Novi Sad)
Dr Milena Komarčević (KC Vojvodine, Novi Sad)
Prim. mr. med. sci. dr Emil Farkaš (ZC Dr Gere Ištvan – hirurgija, Senta)
3. Trenažni kurs iz "LAPAROSKOPSKIH PROCEDURA U UROLOGIJI" - VIŠI KURS - 21-23. Maj 2008
Predavači:
moderator-instruktor Prof. dr Radovan Cvijanović (Medicinski fakultet Novi Sad)
Prof. Dr Jasenko Đozić (Medicinski fakultet Novi Sad)
Prof. Dr Goran Marušić (Medicinski fakultet Novi Sad)
Prof. Dr Vuk Sekulić (Medicinski fakultet Novi Sad)
Ass. Mr. med. sci. dr Milan Korica (Medicinski fakultet Novi Sad)
Doc. med. sci. dr Dejan Ivanov (Medicinski fakultet Novi Sad)
Dr Milena Komarčević (KC Vojvodine, Novi Sad)
Prim. mr. med. sci. dr Emil Farkaš (ZC Dr Gere Ištvan – hirurgija, Senta)
Doc. Dr Nado Vodopija(Bolnica Sloven Grabec, Republika Slovenija)
4. Trenažni kurs iz "LAPAROSKOPSKIH PROCEDURA U GINEKOLOGIJI" - OSNOVNI i VIŠI KURS - 25-27. Septembar 2008
Predavači:
moderator-instruktor Prof. dr Radovan Cvijanović (Medicinski fakultet Novi Sad)
Prim. Dr Luka Anđelić (ZU Subotica)
Doc Dr Vesna Kopitović (KC Vojvodine)
Ass. Mr. med. sci. dr Milan Korica (Medicinski fakultet Novi Sad)
Doc. med. sci. dr Dejan Ivanov (Medicinski fakultet Novi Sad)
Dr Milena Komarčević (Institut za plućne bolesti, Sremska Kamenica)
5. Trenažni kurs iz "LAPAROSKOPSKIH PROCEDURA U HIRURGIJI i UROLOGIJI" - OSNOVNI i VIŠI KURS - 27-29. Novembar 2008
Predavači:
moderator-instruktor Prof. dr Radovan Cvijanović (Medicinski fakultet Novi Sad)
Prof. Dr Jasenko Đozić (Medicinski fakultet Novi Sad)
Prof. Dr Goran Marušić (Medicinski fakultet Novi Sad)
Ass. Mr. med. sci. dr Milan Korica (Medicinski fakultet Novi Sad)
Doc. med. sci. dr Dejan Ivanov (Medicinski fakultet Novi Sad)
Dr Milena Komarčević (Institut za plućne bolesti, Sremska Kamenica)
Prim. mr. med. sci. dr Emil Farkaš (ZC Dr Gere Ištvan – hirurgija, Senta)

1. Trenažni kurs iz "LAPAROSKOPSKIH PROCEDURA - HIRURGIJA, UROLOGIJA i GINEKOLOGIJA" OSNOVNI KURS - 22-24. Maj 2009
Predavači:
moderator-instruktor Prof. dr Radovan Cvijanović (Medicinski fakultet Novi Sad)
Prof. Dr Jasenko Đozić (Medicinski fakultet Novi Sad)
Doc Dr Vesna Kopitović (KC Vojvodine)
Ass. Mr. med. sci. dr Milan Korica (Medicinski fakultet Novi Sad)
Doc. med. sci. dr Dejan Ivanov (Medicinski fakultet Novi Sad)
Dr Milena Komarčević (Institut za plućne bolesti, Sremska Kamenica)
Dr Dragan Budakov (KC Vojvodine, Novi Sad)
Veterinar Miroslav Urošević
2. Trenažni kurs iz "LAPAROSKOPSKIH PROCEDURA" VIŠI KURS - 29. Jun - 01. Jul 2009
Predavači:
moderator-instruktor Prof. dr Radovan Cvijanović (Medicinski fakultet Novi Sad)
Ass. Mr. med. sci. dr Milan Korica (Medicinski fakultet Novi Sad)
Dr Milena Komarčević (Institut za plućne bolesti, Sremska Kamenica)
3. Trenažni kurs iz "LAPAROSKOPSKIH PROCEDURA - HIRURGIJA, UROLOGIJA i GINEKOLOGIJA" ŠIVENJE - 06-18. Oktobar 2009
Predavači:
moderator-instruktor Prof. dr Radovan Cvijanović (Medicinski fakultet Novi Sad)
Ass. Mr. med. sci. dr Milan Korica (Medicinski fakultet Novi Sad)
Doc. med. sci. dr Dejan Ivanov (Medicinski fakultet Novi Sad)
Dr Milena Komarčević (Institut za plućne bolesti, Sremska Kamenica)

1. Trenažni kurs iz "LAPAROSKOPSKIH PROCEDURA - HIRURGIJA, UROLOGIJA i GINEKOLOGIJA" OSNOVNI i VIŠI KURS - 21-23. Maj 2010
Predavači:
moderator-instruktor Prof. dr Radovan Cvijanović (Medicinski fakultet Novi Sad)
Ass. Mr. med. sci. dr Milan Korica (Medicinski fakultet Novi Sad)
Doc. med. sci. dr Dejan Ivanov (Medicinski fakultet Novi Sad)
Dr Milena Komarčević (Institut za plućne bolesti, Sremska Kamenica)
2. Trenažni kurs iz "LAPAROSKOPSKIH PROCEDURA - HIRURGIJA, UROLOGIJA i GINEKOLOGIJA" OSNOVNI i VIŠI KURS - 15-17. Oktobar 2010
Predavači:
moderator-instruktor Prof. dr Radovan Cvijanović (Medicinski fakultet Novi Sad)
Ass. Mr. med. sci. dr Milan Korica (Medicinski fakultet Novi Sad)
Doc. med. sci. dr Dejan Ivanov (Medicinski fakultet Novi Sad)
Dr Milena Komarčević (Institut za plućne bolesti, Sremska Kamenica)

1. Trenažni kurs iz "LAPAROSKOPSKIH PROCEDURA - HIRURGIJA, UROLOGIJA i GINEKOLOGIJA" OSNOVNI i VIŠI KURS - 20-22. Maj 2011.
Predavači:
moderator-instruktor Prof. dr Radovan Cvijanović (Medicinski fakultet Novi Sad)
Ass. Mr. med. sci. dr Milan Korica (Medicinski fakultet Novi Sad)
Doc. med. sci. dr Dejan Ivanov (Medicinski fakultet Novi Sad)
Dr Milena Komarčević (Institut za plućne bolesti, Sremska Kamenica)
2. Trenažni kurs iz "LAPAROSKOPSKIH PROCEDURA - HIRURGIJA, UROLOGIJA i GINEKOLOGIJA" OSNOVNI i VIŠI KURS - 14-16. Oktobar 2011
Predavači:
moderator-instruktor Prof. dr Radovan Cvijanović (Medicinski fakultet Novi Sad)
Ass. Mr. med. sci. dr Milan Korica (Medicinski fakultet Novi Sad)
Doc. med. sci. dr Dejan Ivanov (Medicinski fakultet Novi Sad)
Dr Milena Komarčević (Institut za plućne bolesti, Sremska Kamenica)
Prim. mr. med. sci. dr Emil Farkaš (ZC Dr Gere Ištvan – hirurgija, Senta)
Dr med. Gordan Paroški (Paroco medical equipment, Novi Sad)

1. Trenažni kurs iz "LAPAROSKOPSKIH PROCEDURA - HIRURGIJA, UROLOGIJA i GINEKOLOGIJA" OSNOVNI i VIŠI KURS – 18-20. Maj 2012.
Predavači:
moderator-instruktor Prof. dr Radovan Cvijanović (Medicinski fakultet Novi Sad)
Ass. Mr. med. sci. dr Milan Korica (Medicinski fakultet Novi Sad)
Doc. med. sci. dr Dejan Ivanov (Medicinski fakultet Novi Sad)
Dr Milena Komarčević (Institut za plućne bolesti, Sremska Kamenica)
2. Trenažni kurs iz "LAPAROSKOPSKIH PROCEDURA - HIRURGIJA, UROLOGIJA i GINEKOLOGIJA" OSNOVNI i VIŠI KURS – 19-21. Oktobar 2012.
Predavači:
moderator-instruktor Prof. dr Radovan Cvijanović (Medicinski fakultet Novi Sad)
Ass. Mr. med. sci. dr Milan Korica (Medicinski fakultet Novi Sad)
Doc. med. sci. dr Dejan Ivanov (Medicinski fakultet Novi Sad)
Dr Milena Komarčević (Institut za plućne bolesti, Sremska Kamenica)

1. Trenažni kurs iz "LAPAROSKOPSKIH PROCEDURA - HIRURGIJA, UROLOGIJA i GINEKOLOGIJA" OSNOVNI i VIŠI KURS – 24-26. Maj 2013.
Predavači:
moderator-instruktor Prof. dr Radovan Cvijanović (Medicinski fakultet Novi Sad)
Ass. Mr. med. sci. dr Milan Korica (Medicinski fakultet Novi Sad)
Doc. med. sci. dr Dejan Ivanov (Medicinski fakultet Novi Sad)
Dr Milena Komarčević (Institut za plućne bolesti, Sremska Kamenica)
2. Trenažni kurs iz "LAPAROSKOPSKIH PROCEDURA - HIRURGIJA, UROLOGIJA i GINEKOLOGIJA" OSNOVNI i VIŠI KURS – 25-27. Oktobar 2013.
Predavači:
moderator-instruktor Prof. dr Radovan Cvijanović (Medicinski fakultet Novi Sad)
Ass. Mr. med. sci. dr Milan Korica (Medicinski fakultet Novi Sad)
Doc. med. sci. dr Dejan Ivanov (Medicinski fakultet Novi Sad)
Dr Milena Komarčević (Institut za plućne bolesti, Sremska Kamenica)

1. Trenažni kurs iz "LAPAROSKOPSKIH PROCEDURA - HIRURGIJA, UROLOGIJA i GINEKOLOGIJA" OSNOVNI i VIŠI KURS – 17-19. Oktobar 2014.
Predavači:
moderator-instruktor Prof. dr Radovan Cvijanović (Medicinski fakultet Novi Sad)
Ass. Mr. med. sci. dr Milan Korica (Medicinski fakultet Novi Sad)
Doc. med. sci. dr Dejan Ivanov (Medicinski fakultet Novi Sad)
Dr Milena Komarčević (Institut za plućne bolesti, Sremska Kamenica)

1. Trenažni kurs iz "LAPAROSKOPSKIH PROCEDURA - HIRURGIJA, UROLOGIJA i GINEKOLOGIJA" OSNOVNI i VIŠI KURS – 16-18. Oktobar 2015.
Predavači:
moderator-instruktor Prof. dr Radovan Cvijanović (Medicinski fakultet Novi Sad)
Ass. Mr. med. sci. dr Milan Korica (Medicinski fakultet Novi Sad)
Doc. med. sci. dr Dejan Ivanov (Medicinski fakultet Novi Sad)
Dr Milena Komarčević (Institut za plućne bolesti, Sremska Kamenica)

Prijava za kurs

Za polaznike kurseva u mogućnosti smo da ponudimo smeštaj u okviru
naše kompanije. Da bi ste proverili popunjenost kapaciteta pozovite
+381 21 6776 520 ili se informišite e-mailom na: paroco@eunet.rs

Prijavite se za neki od aktuelnih kurseva

Hirurgija Ginekologija Urologija
Nivo kursa * Osnovi Napredni

Opis odabranog kursa

Trenažni kurs iz "LAPAROSKOPSKIH PROCEDURA - HIRURGIJA, UROLOGIJA i GINEKOLOGIJA" OSNOVNI i VIŠI KURS - 13-15. Maj 2016.

Predavači:
moderator-instruktor Prof. dr Radovan Cvijanović
(Medicinski fakultet Novi Sad)
Ass. Mr. med. sci. dr Milan Korica (Medicinski fakultet Novi Sad)
Doc. med. sci. dr Dejan Ivanov (Medicinski fakultet Novi Sad)
Ass. Radmila Popović (K.C. Vojvodine Novi Sad)


kompanije koje zastupamo

 • maquet-sw
 • maquet
 • maquet
 • fujifilm
 • erbe
 • malvestio
 • tekno
 • mms
 • ems
 • ikegami
 • medical-inovations
 • technix
vrh strane pošalji prijatelju odštampaj