FLOWMASTER bežični uređaj sa mogućnošću čuvanja podataka merenja na računarima preko Bluetooth konekcije.
FLOWSTAR standardni merač protoka izračunatog urina sa štampačem.
SOLAR BLUE jedan od najjednostavnijih bežičnih urodinamskih sistema.
SOLAR SMART pokretni sistem koji nudi sve alate potrebne za urodinamska ispitivanja kao i ispitivanja karlice.
SOLAR SILVER inteligentan urodinamski sistem napredna urodinamska ispitivanja i ispitivanja dna karlice.
SOLAR GOLD urodinamski sistem sa velikim rasponom karakteristika i funkcija za urodinamska ispitivanja i ispitivanja dna karlice.
LUNA-NATURAL FILLING

SOLAR UROFLOW SYSTEM bežični sistem za urodinamska merenja sa mogućnošću čuvanja i analize velikog broja ispitivanja na više računara.
SOLAR LUNA urodinamski sistem sa mogućnošću bežičnog snimanja podataka.
LUNA-CLASSIC ambulantni rekorder za urodinamska ispitivanja. Mogućnost 24 časovnog snimanja.
SOLAR NEURO MODULE dodavanja neurofizioloških testova na vaš Solar urodinamski sistem.
uroNIRS 2000™ monitor sistem prikaz u realnom vremenu i neinvazivna procena funkcije mokraćne bešike tokom mokrenja
SCANMASTER ultrazvučni skener mokraćne bešike.
ALPHA za svakodnevna urodinamska ispitivanja bez povezivanja na PC .

kompanije koje zastupamo

 • maquet-sw
 • maquet
 • maquet
 • fujifilm
 • erbe
 • intuitive
 • malvestio
 • tekno
 • mms
 • ems
 • ikegami
 • medical-inovations
 • technix
vrh strane pošalji prijatelju odštampaj